GROM
Strona główna
Change version

"Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie”

                                                                                                                                                                                            Heraklit z Efezu

 

28 lat istnienia Jednostki Wojskowej GROM, to szczególna okazja do tego, aby podsumować ciągle jeszcze krótką, ale ciekawą historię Jednostki, która przez minione lata nie bez trudu zdobywała i ugruntowywała swoją obecną, uznaną pozycję wśród innych jednostek specjalnych na świecie.             

Decyzja o utworzeniu Jednostki została podjęta na skutek wzrastającego zagrożenia terrorystycznego na świecie, w okresie kiedy problem ten zaczął realnie dotykać także naszego kraju.
Założenia, jakie stawiał sobie twórca i pierwszy dowódca Jednostki - ś.p. generał Petelicki, musiały przez te lata ulec zmianom i modyfikacjom, które podyktowane były potrzebą dostosowania się do stale zmieniających się zagrożeń oraz różnorodnością zadań stawianych przed Jednostką. Kluczową zmianą było przejście z resortu Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa Obrony Narodowej, co wynikało z poszerzenia możliwości operacyjnych i logistycznych oraz zacieśniania współpracy z podobnymi jednostkami specjalnymi na świecie.
Jedno tylko od początku pozostaje bez zmian - mentalność żołnierzy GROM, których cechuje profesjonalizm i dążenie do perfekcji w działaniu.
Przez lata istnienia GROM brał i nadal bierze udział w wielu misjach, operacjach i ćwiczeniach międzynarodowych. Wypływające z nich wnioski i zdobyte doświadczenia wykorzystujemy rozwijając system szkolenia oraz dążąc do wyposażenia żołnierzy w najnowocześniejszy sprzęt. Tworzymy tym samym nową jakość w szkoleniu.  Dlatego zawsze jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania.