GROM
Selekcja
Change version

Selekcja jest procesem doboru kandydatów do służby w komórkach bojowych Jednostki Wojskowej GROM. Formuła ta została zaczerpnięta od elitarnych jednostek amerykańskich i brytyjskich oraz wypracowano ją na bazie własnych doświadczeń.

Kandydaci podczas Selekcji muszą pozytywnie zaliczyć badania psychologiczne, sprawdzian fizyczny, test z języka angielskiego lub innego obcego (który deklaruje kandydat) oraz wielodniowy, wyczerpujący fizycznie i psychicznie sprawdzian terenowy w górach.

Selekcja odbywa się w systemie “play - off”, co oznacza, że za każdym razem po kolejnych etapach odpadają najsłabsi kandydaci oraz osoby przejawiające cechy niepożądane w Jednostce Wojskowej GROM.

ETAP I - sprawdzian fizyczny:

Kandydaci powinni posiadać przy sobie strój sportowy, strój pływacki, przybory do pisania oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.

 

 

 
 

W skład sprawdzianu fizycznego wchodzą następujące konkurencje:

  • walka wręcz
  • skok z wieży do wody
  • pływanie
  • pływanie pod wodą
  • bieg na dystansie 3000 m
  • podciąganie na drążku
  • wejście na linę
  • sprawdzian wysokościowy
  • Inne konkurencje zgodnie ze specyfikacją Jednostki na wybrane cechy motoryczne oraz grupy mięśniowe.

 

ETAP II – badanie psychologiczne:

            Badania psychologiczne obejmują testy oraz psychologiczną rozmowę kwalifikacyjną.

ETAP III – psychofizyczny sprawdzian terenowy:

            Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie etap badań psychologicznych SELEKCJI zostają zakwalifikowani do kolejnego, który odbywa się w wybranym terenie (np. w trudnych warunkach górskich) gdzie poddawani są znacznemu obciążeniu psychofizycznemu. O wszelkich warunkach przystąpienia do tego etapu kandydaci informowani są przez instruktorów prowadzących bezpośrednio po zaliczonej rozmowie psychologicznej.

 

WAŻNE!

            Osoby, które zamierzają kandydować do komórek bojowych GROM, a jednocześnie są świadome tego, że nawet nie są w stanie zaliczyć egzaminu z wf na zasadach określonych przez naszą jednostkę proszone są o zrezygnowanie ze złożenia dokumentów do czasu poprawienia swoich wyników. Wiąże się to z faktem, iż zgodnie z naszymi zasadami do SELEKCJI można podchodzić DWUKROTNIE.