GROM
Change version

Oznaka rozpoznawcza

Pułkownik Mariusz PAWLUK

jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,

którą ukończył w 1996 r. Bezpośrednio po otrzymaniu szlifów oficerskich zaliczył selekcję

do zespołów bojowych Jednostki Wojskowej GROM.

Służbę wojskową pełnił kolejno w 2 Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie (1996 – 1997),

3 Brygadzie Obrony Terytorialnej w Zamościu (1997 – 1999) oraz w Jednostce Wojskowej GROM (1999 – 2010), gdzie zajmował stanowiska w Zespole Szturmowym kolejno: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz dowódcy zespołu bojowego.

Uczestniczył w misjach w Kuwejcie, Iraku i Afganistanie.

We wrześniu 2016 r. wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Wojskowej GROM.

Pułkownik Mariusz Pawluk jest absolwentem Politechniki Lubelskiej (studia magisterskie), Akademii Morskiej w Gdyni (studia podyplomowe na kierunku zasobów strategicznych i zarządzanie kryzysowe w organizacjach) oraz Akademii Obrony Narodowej gdzie ukończył studia doktoranckie na Wydziale Wojsk Lądowych.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Medalem NATO za udział

w pokojowej misji stabilizacyjnej NATO – ISAF, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Certificate of Appreciation for Operation Iraqi Freedom, Brązowym oraz Srebrnym Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, a także Brązowym Medalem Krzyż Zasługi.