GROM
Kalendarium
Change version

1990 r.

 

Powstanie Jednostki Wojskowej GROM

GROM Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego.

Tworzenie Jednostki rozpoczęto w 1990 roku, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Decyzję o zorganizowaniu oddziału podjął rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego. Oficjalnie pod nazwą GROM Jednostka została powołana do życia 13 lipca 1990 roku. Następnie, bez rozgłosu rozpoczęto nabór odpowiednich osób przede wszystkim spośród tych, którzy mieli już za sobą doświadczenie w służbie w jednostkach specjalnych. W praktyce nabór prowadzono głównie wśród żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Lublińcu (obecnie 1 Pułku Specjalnego), byłych kompanii specjalnych, 6 Pomorskiej Brygady Desantowo – Szturmowej (obecnie 6 Brygady Powietrznodesantowej), płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej. Kandydatów pozyskiwano ponadto z policyjnych jednostek (kompanii, pododdziałów) antyterrorystycznych, wśród absolwentów Wyższych Szkół Oficerskich, głównie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz pododdziałów rozpoznawczych.

 

13 września 1990 – podpułkownik Sławomir Petelicki oficjalnie objął obowiązki Dowódcy JW GROM

 

 

 

1992 r.

 

Jednostka Wojskowa GROM osiągnęła gotowość bojową

W połowie maja 1992 roku, po zakończeniu intensywnych szkoleń prowadzonych przez instruktorów amerykańskich, Jednostka osiągnęła gotowość bojową.

 

 

1994 r.

 

Udział w misji „Uphold Democracy” na Haiti

Pierwszą zagraniczną misją żołnierzy GROM był udział w operacji „Uphold Democracy” w Republice Haiti u boki Sił Specjalnych USA. Do chwili wzięcia udziału przez żołnierzy GROM w tej operacji, tylko kilkanaście osób spoza Jednostki wiedziało o Jej istnieniu. Głównym zadaniem żołnierzy była ochrona zagranicznych VIP-ów na terenie Republiki Haiti. To trudne i bardzo odpowiedzialne zadanie otrzymali Polacy jako jedyny kontyngent ze składu Sił Wielonarodowych.

 

 

1995 r.

 

Nadanie Jednostce Wojskowej GROM imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

W styczniu 1995 roku na wspólne ćwiczenia żołnierzy GROM i 22. Special Air Service, obejmujące również skoki spadochronowe, został zaproszony były żołnierz Armii Krajowej Cichociemny Bronisław Czepczak - Górecki. Wtedy to, dowódca GROM pułkownik Sławomir Petelicki, wystąpił z propozycją nadania Jednostce imienia Cichociemnych. Wystosowano w tej sprawie pismo do Zespołu Historycznego Cichociemnych, skąd otrzymano odpowiedź pozytywną. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 119/MON z 4 sierpnia 1995 roku podjętą w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych Jednostka Wojskowa GROM otrzymała zaszczytne imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, została także zobowiązana do kontynuowania ich dumnej tradycji.

 

Przekazanie obowiązków Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM

21 grudnia 1995 pułkownik Sławomir Petelicki przekazał  obowiązki Dowódcy JW GROM na ręce pułkownika Mariana Sowińskiego.

 

 

1996 r.

 

Wręczenie sztandaru Jednostce Wojskowej GROM

Dnia 1 października 1996 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim wręczył dowódcy Jednostki pułkownikowi Marianowi Sowińskiemu Sztandar Jednostki. Szczególnymi uczestnikami uroczystości byli Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej.  Rodzicami Chrzestnymi Sztandaru zostali Cichociemny Bronisław Czepczak Górecki oraz Agnieszka Petelicka.

 

Misja Bałkany

W 1996 roku część żołnierzy GROM stworzyła w byłej Jugosławii jednostkę nazwaną Polską Specjalną Grupą Policyjną, później Polską Grupą Specjalną. Zadania komandosów w ramach tzw. sił rozdzielająco - obserwacyjnych  polegały na eskortowaniu ważnych osób, grup mniejszości narodowych, ochranianiu obiektów o znaczeniu strategicznym, interweniowaniu w sytuacjach kryzysowych przed pojawieniem się większych sił UNTAES. Podczas tej misji żołnierze GROM zatrzymali zbrodniarza wojennego Slavko Dokmanovicia zwanego „rzeźnikiem z Vukovaru”.

 

 

1997 r.

 

Przekazanie obowiązków Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM

W dniu 5 grudnia 1997 roku generał brygady Marian Sowiński przekazał na ręce pułkownika Sławomira Petelickiego dowodzenie Jednostką Wojskową GROM.

 

 

1999 r.

 

W 1999 roku Jednostka została przeniesiona do struktur Ministerstwa Obrony Narodowej oraz podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

 

10 czerwca 1999 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie przez Ojca Świętego Jana Pawła II monumentu - Pomnika Armii Krajowej i Podziemia Państwa Polskiego. W ceremonii uczestniczył poczet sztandarowy Jednostki GROM zaproszony przez kombatantów AK i Cichociemnych.

 

Objęcie obowiązków Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM

17 września 1999 roku stanowisko Dowódcy GROM objął pułkownik Zdzisław Żurawski.

 

 

 

2000 r.

 

Przekazanie obowiązków Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM

W dniu 9 czerwca 2000 roku nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy Jednostki. Pułkownik Zdzisław Żurawski przekazał dowodzenie JW GROM na ręce podpułkownika Romana Polko.

 

 

 

2002 r.- 2004 r.

 

Afganistan

Jednym z pierwszych zadań dla GROM, po tragicznych wydarzeniach 11 września 2001 roku, był udział w misji w ramach sił sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Kuwejcie i na wodach Oceanu Indyjskiego. W marcu 2003 roku żołnierze GROM wzięli udział w operacji „Enduring Freedom„