GROM
Szkolenie
Change version

Od początku istnienia, w GROM kładziono nacisk nie tylko na siłę fizyczną i ponadprzeciętną sprawność żołnierzy, ale przede wszystkim na zgranie zespołu, tworzenie koleżeńskich więzi i budowanie wzajemnego zaufania. Proces szkolenia rozpoczyna się od kursu podstawowego, wielomiesięcznego szkolenia z taktyki działań specjalnych i przeciwterrorystycznych. Kurs wszechstronnie przygotowuje żołnierzy do prowadzenia tego typu operacji, stwarzając tym samym niespotykane w wojskach konwencjonalnych możliwości rozwoju.


System szkolenia żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM obejmuje trzy główne obszary:

Przeciwterrorystyczne działania lądowe (tzw. taktyka czarna): uwalnianie zakładników z obiektów stałych (domy, wieżowce) i pojazdów (samoloty, samochody, pociągi), ochrona VIP i obiektów, zabezpieczanie działań i operacji innych służb wojskowych i pozamilitarnch.
   
   

 

Działania specjalne (tzw. taktyka zielona): prowadzenie rozpoznania, działania destrukcyjne na głębokich tyłach i zapleczu przeciwnika, eliminowanie potencjalnych zagrożeń personalnych i technicznych w strukturach przeciwnika, udział w ewakuacji ludności, prowadzenie tzw. "walki o dusze i serca".
   
   
Morskie działania przeciwterrorystyczne (tzw. taktyka niebieska): zwalczanie terroryzmu na styku ląd/morze, na obiektach pływających i platformach.  
   
   Żołnierze GROM biorą również udział w takich szkoleniach specjalistycznych jak:

szkolenie spadochronoweszkolenie nurkowe


 
 
 

szkolenie wysokościowe

   
 

szkolenie pirotechniczne

 


szkolenie medyczne