Jednostka Wojskowa GROM


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR NA STANOWISKO - SAMODZIELNY KSIĘGOWY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

  

 

DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2305 OGŁASZA NABÓR
 NA WOLNE STANOWISKO

 

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

 

W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 2305 w WARSZAWIE

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie i 5 lata doświadczenia zawodowego lub wykształcenie wyższe

  i 3 lata doświadczenia zawodowego;

 2. znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu aplikacji biurowych MS OFFICE;

 3. znajomość obsługi urządzeń biurowych;

 4. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

 5. niekaralność;

 6. posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie takiego postępowania;

 7. podstawowa znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. dokładność i systematyczność, właściwe planowanie i organizacja pracy;

 2. odpowiedzialność;

 3. komunikatywność i kreatywność;

 4. znajomość Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej;

 5. umiejętność pracy w zespole.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizację przedsięwzięć związanych z naliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prowadzenie ZFŚS oraz sporządzanie zbiorczej deklaracji podatkowej PIT-4R do Urzędu Skarbowego;

 2. prowadzenie całościowej ewidencji wydatków osobowych pracowników oraz pochodnych od tych wydatków w ZWSI RON;

 3.  sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, imiennych raportów miesięcznych, deklaracji rozliczeniowych oraz innych dokumentów wymaganych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczeniowych w ZUS.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. kserokopie świadectw pracy od poprzednich pracodawców;

 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 6. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie: www.grom.wp.mil.pl);

oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach) należy przesłać pocztą lub przekazać do Wydziału Personalnego Jednostki Wojskowej Nr 2305, 04-520 Warszawa 106 skr. pocz. 13 (decyduje data stempla pocztowego lub data pływu)
w
terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny księgowy” lub drogą elektroniczną na adres a.zaorska@ron.mil.pl

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jednostkę Wojskową Nr 2305
z siedzibą ul. Marsa 80, 05-520 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przez mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w JW 2305”.

 

Ogłoszenie pozostaje ważne do dnia 21.01.2021 r.

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2021 r.

      

 

     DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2305

 

    /-/ płk Grzegorz MIKŁUSIAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Jednostka Wojskowa Nr 2305 z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 80.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli została wyrażona stosowna zgoda w treści aplikacji.

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, która została wyrażona
w momencie wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

W każdym czasie osoba, która wysłała swoją aplikację może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail a.zaorska@ron.mil.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, która udostępniła swoje dane ma prawo do ich  dostępu, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa GROM
04-520 Warszawa
tel. 262765093

  
 • english version
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.