Jednostka Wojskowa GROM


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR NA STANOWISKO- SAMODZIELNY REFERENT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

 

DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2305 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO  

 

SAMODZIELNY REFERENT

 

W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 2305 w WARSZAWIE

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie średnie i 4 lata doświadczenia zawodowego lub wykształcenie wyższe
i 2 lata doświadczenia zawodowego;

b) Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu aplikacji biurowych MS Office i arkusza kalkulacyjnego Excel;

c) Znajomość obsługi urządzeń biurowych;

d) Dokładność, sumienność;

e) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

f) Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) Zdolności analityczne;

b) Znajomość programu ZWIS RON;

c) Komunikatywność;

d) Odporność na stres;

e) Doświadczenie w pracy w Resorcie Obrony Narodowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  Prowadzenie ewidencji materiałowo – finansowej związanej z gospodarką materiałową
w Sekcji Sprzętu Inżynieryjnego i Chemicznego;

b) Prowadzenie sprawozdawczości środków trwałych oraz dokonywanie jej bieżącej aktualizacji;

c)  Sporządzanie sprawozdawczości księgowo-finansowej na zajmowanym stanowisku.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) Życiorys (CV);

b) List motywacyjny;

c) Kserokopie świadectw pracy od poprzednich;

d) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

e) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

f) Kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania na stronie: www.grom.wp.mil.pl);

  1. Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

h) oświadczenie (zał. do ogłoszenia);

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach) należy przesłać pocztą lub przekazać do Wydziału Personalnego Jednostki Wojskowej Nr 2305, 04-520 Warszawa 106 skr. pocz. 13 (decyduje data stempla pocztowego lub data pływu)
w terminie do dnia 18.09.2020 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent”
 lub drogą elektroniczną na adres a.zaorska@ron.mil.pl

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jednostkę Wojskową Nr 2305
z siedzibą ul. Marsa 80, 05-520 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przez mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w JW 2305”.

 

Ogłoszenie pozostaje ważne od dnia 09.09.2020 r. do dnia 18.09.2020 r.

 

 

 

Warszawa, dnia 08.09.2020 r.

 

      DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2305

 

      wz. ppłk Tomasz HEYDA

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa GROM
04-520 Warszawa
tel. 262765093

    
  • english version
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.