Jednostka Wojskowa GROM


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

 

DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2305 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

STARSZY SPECJALISTA

(nazwa stanowiska)

 

W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 2305 w WARSZAWIE

(miejsce wykonywania obowiązków GDAŃSK)

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe i 3 lata doświadczenia zawodowego;

 2. posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu
  do informacji niejawnych określonych klauzulą co najmniej ZASTRZEŻONE;

 3. dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu aplikacji biurowych MS Office (edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, kreator prezentacji multimedialnych PowerPoint);

 4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 5. umiejętność redagowania pism urzędowych.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1.   umiejętność redagowania pism urzędowych.

 2. umiejętność właściwego planowania i organizacji pracy;

 3. umiejętność pracy w zespole (komunikatywność i kreatywność);

 4. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w Resorcie Obrony Narodowej.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. reprezentowanie Jednostki w instytucjach i zespołach zajmujących się zakupami, modernizacją techniczną oraz wprowadzaniem nowego sprzętu i wycofywaniem sprzętu nieperspektywicznego;

 2. reprezentowanie Jednostki w instytucjach i zespołach zajmujących się planowaniem          zadań rzeczowych;

 3. aktualizacja danych przekazywanych przez JW2305 w zakresie stanu ilościowego,
  a także perspektyw użytkowania SpW (sprzętu rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej) będącego na wyposażeniu JW. 2305;

 4. udział w planowaniu i określaniu kierunków rozwoju SpW JW. 2305,
  a także wnioskowanie i udział w pracach rozwojowych i wdrożeniowych;

 5. monitorowanie realizacji zadań JW. 2305 wynikających z przyjętych procedur
  w zakresie pozyskiwania i wycofywania SpW;

 6. procedowanie wniosków i propozycji JW. 2305 w zakresie rozwoju sprzętu rozpoznania i walki elektronicznej oraz geografii wojskowej;

 7. udział w pracach naukowo – badawczych realizowanych w JW. 2305 lub realizowanych przez DKWS z udziałem JW. 2305;

 8. udział w komisjach jako przedstawiciel JW. lub DKWS.

   

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie;

 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 6. kwestionariusz osobowy;

 7. Oświadczenie o niekaralności.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres Jednostki Wojskowej Nr 2305, 04-520 Warszawa 106 skr. pocz. 13 (decyduje data stempla pocztowego lub data pływu) w terminie do dnia 04.06.2021 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko starszy specjalista” lub drogą elektroniczną na adres a.zaorska@ron.mil.pl

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jednostkę Wojskową
  Nr 2305 z siedzibą ul. Marsa 80, 05-520 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przez mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w JW 2305”.

   

  Ogłoszenie pozostaje ważne do dnia 04.06.2021 r.

   

   

  Warszawa, dnia 24.05.2021 r.

        

   

   DOWÓDCA

  JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2305

   

   

      /-/ wz. płk Grzegorz GERS

   

   

   

  Administratorem danych osobowych jest Jednostka Wojskowa Nr 2305 z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 80.

  Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli została wyrażona stosowna zgoda w treści aplikacji.

  Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, która została wyrażona
  w momencie wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
  w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
  z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

  W każdym czasie osoba, która wysłała swoją aplikację może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail a.zaorska@ron.mil.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Osoba, która udostępniła swoje dane ma prawo do ich  dostępu, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa GROM
04-520 Warszawa
tel. 261895011
fax. 261895666

  
 • english version
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.