Jednostka Wojskowa GROM


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO -SAMODZIELNY REFERENT na ¾ etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

 

DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2305 OGŁASZA NABÓR
 NA STANOWISKO  

 

SAMODZIELNY REFERENT na ¾ etatu
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 

W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 2305 w WARSZAWIE

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie i 4 lata doświadczenia zawodowego lub wykształcenie wyższe

i 2 lata doświadczenia zawodowego;

b) znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu aplikacji biurowych MS Office i arkusza kalkulacyjnego Excel;

c) znajomość obsługi urządzeń biurowych;

d) dokładność, sumienność;

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

f) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) zdolności analityczne;

b) znajomość programu ZWIS RON;

c) komunikatywność;

d) odporność na stres;

e) doświadczenie w pracy w Resorcie Obrony Narodowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  prowadzenie ewidencji materiałowej zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów w obszarze zarządzania zasobami w jednostce wojskowej Nr 2305 z wykorzystaniem sytemu ZWIS RON oraz przepisami branżowymi służby;

b)  prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego, pożarniczego, do mechanizacji prac gospodarczych i porządkowych, materiałów, opału i wydatków komunalnych;

c) analiza i opracowywanie dokumentów do planowania do planowania potrzeb w zakresie środków finansowych, sprzętu kwaterunkowego, pożarniczego, do mechanizacji prac gospodarczych i porządkowych, opału, środków do utrzymania czystości oraz wydatków komunalnych;

d) bieżące prowadzenie dokumentów planistycznych i sporządzanie sprawozdawczości ekonomiczno- finansowej, obowiązującej na zajmowanym stanowisku;

e) realizacja gospodarki księgowo- ewidencyjnej;

 

f) udział w pracach inwentaryzacyjnych i komisjach wybrakowujących materiały, sprzęt kwaterunkowy, pożarniczy, do mechanizacji prac gospodarczych i porządkowych oraz narzędzi;

g) sporządzanie zamówień i zapotrzebowani na sprzęt kwaterunkowy, pożarniczy, do mechanizacji prac gospodarczych i porządkowych, opał, środki do utrzymania czystości oraz usługi komunalne. 
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kserokopie świadectw pracy od poprzednich;

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

f) kwestionariusz osobowy

g) oświadczenie o niekaralności;

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach) należy przekazać
do Wydziału Personalnego Jednostki Wojskowej Nr 2305, 04-520 Warszawa 106 skr. pocz. 13 (decyduje data stempla pocztowego lub data pływu) w terminie do dnia 24.06.2022 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent”
 lub drogą elektroniczną na adres a.zaorska@ron.mil.pl

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jednostkę Wojskową Nr 2305
z siedzibą ul. Marsa 80, 05-520 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przez mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w JW 2305”.

 

Ogłoszenie pozostaje ważne od dnia 08.06.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

 

 

 

Warszawa, dnia 07.06.2022 r.

 

      DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2305

 

   /-/ wz. ppłk Grzegorz KRAWCZYK

 

Administratorem danych osobowych jest Jednostka Wojskowa Nr 2305 z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 80.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli została wyrażona stosowna zgoda w treści aplikacji.

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, która została wyrażona
w momencie wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

W każdym czasie osoba, która wysłała swoją aplikację może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail a.zaorska@ron.mil.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, która udostępniła swoje dane ma prawo do ich  dostępu, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa GROM
04-520 Warszawa
tel. 261895011
fax. 261895666

    
  • english version
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.